1. Przed rozpoczęciem z korzystania z basenu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz stosować się do niego podczas całego pobytu.
 2. Rozpoczęcie korzystania z basenu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków obowiązującego regulaminu.
 3. Basen jest obiektem niestrzeżonym, dlatego osoby nieletnie powinny przebywać pod opieką dorosłych całkowicie odpowiedzialnych za podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie basenu. Jako „teren basenu” w rozumieniu niniejszego regulaminu, uznaje się obszar wokół basenu wyłożony płytkami.
 4. Goście wczasowa8.pl korzystają z basenu bezpłatnie.
 5. Basen jest zadaszony oraz podgrzewany (temperatura wody wynosi 28 stopni).
 6. Basen jest czynny codziennie w godzinach 10:00 – 22:00 (dostępny dla naszych Gości od kwietnia do listopada).
 7. Na terenie basenu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia:
  • napojów, alkoholu oraz jedzenia,
  • wnoszenia opakowań szklanych i innych ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych
  • przebywania zwierząt
  • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających
 8. Zasady korzystania z basenu:
  • wejście do basenu wyłącznie po zdjęciu obuwia, po schodkach
  • na basenie obowiązuje strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe
  • dzieci używające pieluch muszą mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli
 9. Na terenie basenu zabrania się:
  • stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających tj. biegania, podtapiania, skakania i wtrącania do wody.
  • wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów do tego nieprzeznaczonych
  • niszczenia urządzeń i manipulowania przy urządzeniach
  • zanieczyszczania wody basenowej i terenu basenu, w tym poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych
  • używania mydła i innych środków chemicznych
  • zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
  • wszczynania fałszywych alarmów
  • przebywania nago
 10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po uprzedniej konsultacji z lekarzem
 11. Z basenu nie mogą korzystać osoby:
  • u których występują:
   • zewnętrzne oznaki wskazujące na choroby skóry
   • otwarte rany i skaleczenia
   • trudności w oddychaniu
  • cierpiące na zaburzenia: równowagi, układu krążenia
  • cierpiące na choroby zakaźne
  • cierpiące na choroby serca
  • wykazujące brak higieny osobistej
  • zachowujące się agresywnie
  • pobierające częste iniekcje dożylne
 12. Po terenie baseny należy poruszać się w czystym, antypoślizgowym obuwiu do tego przeznaczonym
 13. Przekąski oraz napoje zakupione w Pool Barze należy spożyć w wyznaczonym do tego miejscu
 14. Leżaki , które nie są używane przez dłuższy okres czasu będą sprzątane przez obsługę, a rzeczy tam pozostawione będą do odbioru na Recepcji
 15. Za zniszczenie elementów wyposażenia basenu, zniszczenie, uszkodzenie Goście ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych
 16. Regulamin dostępny jest przez wejściem na teren basenu jak również w recepcji Obiektu